Hi! Mình là Đức.

Mình tạo ra vlog này để truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm giúp các bạn trẻ Việt Nam thực hiện được ước mơ và hoài bão.Nhận video, bài viết và podcast mới mỗi thứ hai, FREE!

Tham gia cộng đồng Motivation Monday để trở nên tự tin, năng động, hoài bão và thực hiện ước mơ của bạn.

Về Đức

Trần Trọng Đức là founder của Wallie, công ty phát triển phần mềm và giáo dục trực tuyến. Trong vòng hai năm, hơn 30.000 học sinh đã tốt nghiệp các khóa học và hơn 2 triệu lập trình viên xem video hướng dẫn của Đức. 

TD Vlog là nơi Đức chia sẻ với các bạn trẻ Việt những bài học, trải nghiệm trên chặng đường khởi nghiệp.

XEM VIDEO NÀY!


Blog Posts

Những bài viết và video giúp bạn trở nên dũng cảm, tràn đầy động lực để đạt được mục tiêu bạn luôn mong muốn.

Nhận video, bài viết và podcast mới mỗi thứ hai, FREE!

Tham gia cộng đồng 100,000+ bạn trẻ để trở nên tự tin, năng động, hoài bão và thực hiện ước mơ của bạn.

Close

50% Complete

Almost done...

Cho chúng mình biết nên gửi 3 video và cuốn sách "Mục Tiêu" này đến ai: