5 Tips Tình Yêu Lâu Dài

mindset Oct 08, 2018

Quan trọng nhất là chúng mình nhận ra rằng một mối quan hệ cũng như một sự nghiệp hay bất kỳ điều gì quý giá, nếu chúng mình muốn có một tình yêu đẹp thì phải bỏ công sức và tâm huyết ra để vun đắp cho một mối quan hệ bền vững. 


1️⃣ Tập luôn nghĩ tốt về người ấy. Cho dù đôi khi bạn đó quên lãng điều gì, tưởng chừng vô tâm, có lẽ là vì bạn ấy quá mệt trong ngày, trong công việc. Give them benefits of the doubt. 

2️⃣ Đi du lịch cùng nhau mỗi 90 ngày. Lên lịch mỗi 90 ngày để dành 2,3 ngày chỉ cho nhau. Tìm hiểu và khám phá một nơi hoàn toàn mới. Thói quen này giúp chúng mình mang lại sự hào hứng, mới lạ trong mối quan hệ.

3️⃣ Nhập tâm và lắng nghe lâu hơn. Người đó không thực sự cần nhiều quà từ bạn bằng bạn tập trung vào họ. Nếu có cơ hội dành một buổi tối cùng người đó, đặt điện thoại xuống và lắng nghe. 

4️⃣ Thay đổi. “Đừng thay đổi bản thân bạn vì ai” là một lời khuyên tồi. Yeah đừng thay đổi những giá trị cốt lõi của bạn như là tốt bụng, đam mê... Nhưng hãy vì mối quan hệ và cô ấy / anh ấy mà thay đổi thói quen, tính cách nếu đó là điều tích cực và sẽ mang lại niềm vui, tình yêu và sự phát triển cho cả hai. 

5️⃣ Thử thách. Luôn phấn đấu để trở thành một hình mẫu và thử thách người kia cùng phát triển, trưởng thành.

Nhận video và bài viết mới mỗi tuần

Mỗi tuần Đức trực tiếp gửi bạn 1 email với những bài viết, video và podcast truyền cảm hứng mới nhất.

Yes! I Want In
Close

50% Complete

Cảm hứng mỗi tuần

Nhận email về video, podcast, bài viết truyền cảm hứng mới từ Đức mỗi sáng thứ hai.