5 Bước Thực Hiện Mục Tiêu

productivity Sep 13, 2018

 Đã bao giờ bạn đặt ra thật nhiều mục tiêu nhưng rồi cứ liên tục lãng quên hay bỏ bê nó. Liên tục chúng mình cứ nói rằng "ồ, mình không cảm thấy có hứng thú thực hiện mục tiêu này lắm bây giờ. Có lẽ là để đến mai."

Ngày mai rồi biến thành tuần sau, rồi tháng sau và mãi mãi chúng mình vẫn chưa thực hiện được nó.

Trong episode này của The TrongDuc Podcast, mình chia sẻ với bạn:

  • Cách không phải phụ thuộc vào "động lực"
  • Biến việc hoàn thành mục tiêu của bạn thành một thứ "không thể tránh khỏi"
  • Cách quản lý thời gian và thực hiện mục tiêu mỗi ngày

Nhớ nghe, take notes và chia sẻ với mình trên Instagram @trongducvlog nhé!

-- Đức

Nhận video và bài viết mới mỗi tuần

Mỗi tuần Đức trực tiếp gửi bạn 1 email với những bài viết, video và podcast truyền cảm hứng mới nhất.

Yes! I Want In
Close

50% Complete

Cảm hứng mỗi tuần

Nhận email về video, podcast, bài viết truyền cảm hứng mới từ Đức mỗi sáng thứ hai.